4740M


 外衣粘合衬 

   成品规格:门幅:44" 

   纱支密度:23s/47X38 

   基布组织:梭织,有纺 

   预处理方法:漂白,本白,染色,起绒 

   主要性能:耐干,水洗,柔软,悬垂,富有弹性 

   主要适用于帽子,腰带,箱包等

上一个: 6117H
下一个: 2154HHHH